Problémy existující v čínském paletovém průmyslu

- Jun 20, 2017-

Shan použije zpátky, nemůže plně hrát výhody zásobníku

Samotná paleta je jakousi modulární logistickou technikou, která se rodí z důvodu logistiky s vysokou účinností, lze říci, že paleta je spojovacím bodem přes všechny vazby moderního logistického systému. Avšak v našem skutečném použití, protože specifikace není jednotná, paleta nemůže být použita v logistickém operačním řetězci, omezená pouze na interní podnik.

Shan je omezena režimem obratu palet a náklady na proces oběhu jsou příliš vysoké.

Z šetření lze konstatovat, že převážná většina podniků v podnosu je v obratu podniku, takže výrobek podniku po mnohokrát ruční manipulaci, výrazně snižuje účinnost, odpovídající zvýšení oběhu nákladů na výrobky , Čímž se sníží konkurenceschopnost výrobků na trhu.

Šan se těžko spojuje s mezinárodními specifikacemi

Vzhledem k tomu, že specifikace palet nejsou jednotné, použití palet v Číně nemůže být spojeno s mezinárodními námořními nástroji, jako jsou mezinárodní kontejnery. Aby se podniky mohly přizpůsobit příslušným mezinárodním dopravním nástrojům, musí si objednat výrobce palet a obrat podniku pomocí specifikací nekonzistentních palet, čímž zvýší vývozní náklady podniků, čímž sníží mezinárodní konkurenceschopnost výrobků.