Paleta zatížení

- Jun 20, 2017-

1. dřevěné, papírové a kovové kontejnery, jako např. Tvrdé přímé boční nákladu jedno nebo vícevrstvé stohované stohování, balení v tahu nebo smrštitelné fólie;

2. Papírové nebo vláknité nákladové jednolůžkové vícevrstvé stohování, s těsnicím kroužkem;

3. utěsněné kovové kontejnery, jako např. Válcová nákladní jedno nebo vícestupňová stohování, dřevěná nákladní výztuha;

4. Potřeba provést odolnost proti vlhkosti, vodotěsnosti a další ochranu výrobků z papíru, textilní zboží s jednovrstvou nebo vícevrstvou stohovací hmotou, tahové nebo smršťovací fóliové zboží zvyšuje úhlovou oporu, krycí obložení nákladu a jinou výztužnou strukturu;

5. Křehký typ zboží jednostranné nebo vícevrstvé stohování, zvyšuje strukturu dřevěné podpěry;

6. Kontejner z kovového válce nebo nákladní jednovrstvé vertikální stohování, zvyšuje konstrukci nákladového rámu a výztuže výztuže;

7. Sáčky zboží vícevrstvé stohované zhutňování.