Zaměstnanci nastavují plány pro druhou čtvrtinu

- Apr 09, 2018-

1. Na začátku druhého čtvrtletí zaměstnanci shrnuli tržby za první čtvrtletí a na základě toho byly vypracovány cíle a plány pro druhé čtvrtletí.


2. Na začátku a na konci každého čtvrtletí. Společnost požádá zaměstnance, aby napsali shrnutí, aby si v této fázi pomohli sami vidět výsledky práce, a formulování cílů je také přínosné pro motivaci zaměstnanců.