Zákazník přichází do továrny

- Apr 28, 2018-

Dne 28. dubna 2018 navštívila naše společnost společnost čtyř lidí čtyři návštěvy a inspekce na místě. Kvalitní produkty a služby, silná firemní kvalifikace a pověst a dobré vyhlídky na rozvoj průmyslu jsou důležitými důvody pro přilákání této návštěvy.

Eason, zástupce generálního ředitele společnosti, vyjádřil srdečné přivítání jménem společnosti k příchodu zákazníků a uspořádal pečlivé recepční práce. V doprovodu ředitelů každého oddělení zákazníci společnosti Jiangxi navštívili prodejní oddělení společnosti, oddělení marketingu, oddělení hardware, softwarové oddělení a další oddělení. Zákazník navštívil a použil zařízení na místě a dobrý výkon zařízení chválil zákazníky. Vedoucí společnosti a příslušní zaměstnanci poskytli podrobné odpovědi na všechny otázky kladené zákazníky, bohaté odborné znalosti a schopné pracovní schopnosti, které zanechaly hluboký dojem zákazníků.