problém s testováním palet

- Dec 20, 2017-

Test palety Problém

(1) použití zpět, nemůže plně hrát výhody zásobníku

Samotná paleta je unifikovaný logistický přístroj, který je vytvořen pro práci s efektivní logistikou. Lze říci, že paleta je spojovacím bodem pro všechny aspekty moderního logistického systému. Avšak kvůli nekonzistentním specifikacím v našem skutečném použití nemusí zásobník v řetězci provozní logistiky kolovat a je omezen na vnitřní prostor podniku.

(2) Vzhledem k omezení režimu obratu zásobníků je proces distribuce nákladů příliš vysoký

Z průzkumu vyplývá, že převážná většina podniků v podnosu je v obratu podniku, takže produkty společnosti po mnoha ručních manipulacích, což výrazně snižuje efektivitu práce, odpovídající nárůst nákladů na distribuci výrobků, čímž se sníží výrobek Konkurenceschopnost na trhu.

(3) Je těžké jít s mezinárodními standardy

Vzhledem k současným standardním specifikacím palet nejsou jednotné, použití palet v Číně nemůže být spojeno s mezinárodními přepravními zařízeními, jako jsou mezinárodní kontejnery. Podniky, aby se přizpůsobili příslušným mezinárodním dopravním prostředkům, museli objednat výrobce zásobníků v rozporu s obratem používání specifikací zásobníků, čímž se zvýší vývozní náklady podniků a sníží se mezinárodní konkurenceschopnost výrobků.

pallet.png