HDPE materiál

- Jan 21, 2019-

Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) je druh termoplastické pryskyřice s vysokou krystalinitou a nepolaritou.

Polyethylen s vysokou hustotou je druh bílých práškových zrnitých výrobků, netoxický, bez chuti, použití teploty do 100 ° C; teplota tání 120 až 160 ° C. Má dobrou tepelnou odolnost a odolnost proti chladu, dobrou chemickou stabilitu, ale také má vysokou tuhost a houževnatost, dobrou mechanickou pevnost.

Dielektrické vlastnosti, odolnost proti praskání životního prostředí je také lepší. Tvrdost, pevnost v tahu a tečení jsou lepší než polyethylen s nízkou hustotou, odolnost proti opotřebení, elektrická izolace, houževnatost a odolnost proti chladu jsou dobré, chemická stabilita při pokojové teplotě, nerozpustná v žádném organickém rozpouštědle, kyselině, zásadách a různých koroze; tenký film na vodní páru a propustnost vzduchu je malý, má nízkou absorpci vody

图片1