Trend vývoje paletového průmyslu

- May 21, 2018-

Ze strategické stopy čínské palety a dostihového prostoru zahraničního kapitálu je stále nejrozvinutější oblastí pobřežního hospodářství, zvláště ve třech koutech perlové řeky, deltě řeky Yangtze a ekonomického pásma Bohai kolem Bohai. Rozsah zahrnuje spojenou logistiku, správu dodavatelského řetězce IT, nákup a distribuci zahraničních supermarketů a dalších špičkových trhů. Hlavní součástí soutěže je soukromý podnik pro palety, který se v průběhu let rychle rozvíjel. Výchozím bodem zahraničních paletových podniků je přizpůsobit se rozsáhlému logistickému požadavku a efektivitě rozsahu moderní logistiky a schopnost sloužit velkým zákazníkům a nadnárodním zákazníkům. Bude čelit tlaku na špičkovém trhu s vysokou mírou zisku velkých státních zásobníků a soukromých podniků s obtížemi financovat a vyvlastňovat půdu v době změny mechanismů a těžké zátěže.

folklift use.JPG